Brasov - Termeni si Conditii

Introducere

Pentru folosirea în condiţii optime a site-ului www.transportbrasov.eu se recomandă citirea cu atenţie a paginii Termeni şi Condiţii

"Transport Brasov" îşi rezervă drepul de a modifica prevederile stipulate în această pagină fără o altă notificare.

Utilizarea acestui site indica acceptarea tacită, în totalitate, a termenilor şi condiţiilor stipulate!

Prezentare generală

Prin site se înţelege colecţia de informaţii obţinută prin accesarea adresei de web: www.transportbrasov.eu .

Proprietatea intelectuală

Întregul conţinut al site-ului: texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date sunt proprietatea transportbrasov.eu şi sunt protejate prin Legea 8/1996 "privind drepturile de autor şi drepturile conexe" - cu toate modificările ulterioare.

Publicarea, afişarea sau exploatarea în scop comercial al oricărui material de pe site-ul www.transportbrasov.eu este permisa numai în cazul în care obţineţi în prealabil acordul scris al transportbrasov.eu.

Nu este permisă îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al transportbrasov.eu asupra conţinutului, modificarea, reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei în lipsa unui acord scris la transportbrasov.eu.

În condiţiile în care o persoană consideră că un anumit conţinut aflat pe site-ul www.transportbrasov.eu încalcă drepturile sale de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, este rugată să trimită un e-mail la contact@transportbrasov.eu în care să specifice drepturile încălcate pentru a permite administratorului să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

Declinarea responsabilităţii

Conţinutul site-ului www.transportbrasov.eu a fost realizat cu mare atenţie pentru introducerea corectă a datelor şi respectarea acurateţii informaţiilor. Deasemenea, administratorul acestui site depune eforturi în mod continuu pentru a proteja site-ul şi utlizatorii săi de acţiuni ilegale şi dăunătoare (spam-uri, piraterie informatică, propagarea de soft-uri răutăcioase: viruşi, troieni etc.).

Din nefericire, riscul strecurării unor erori, riscul apariţiei unor neconcordanţe la nivelul paletei de culori, ale luminozităţii şi ale contrastului imaginilor fotografice expuse în funcţie de starea tehnică şi setările ecranului pe care sunt vizionate acestea, respectiv riscul expunerii la atacuri răutăcioase nu pot fi excluse, drept pentru care transportbrasov.eu nu oferă garanţii cu privire la disponibilitatea şi acurateţea datelor şi informaţiilor prezentate şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventuale inconvenienţe şi/sau pagube pe care un utilizator al site-ului le poate avea ca urmare a accesării site-ului, utilizării datelor, informaţiilor şi a imaginilor din conţinut sau ca urmare a accesării aplicaţiilor software disponibile.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără o notificare prealabilă.

Site-ul conţine legături (link-uri) către alte pagini web fără a exista, însă, nici o garanţie ori asumare de reponsabilitate din partea transportbrasov.eu cu privire la disponibilitatea, siguranţa accesării şi conţinutul acestora. Utilizatorii site-ului www.transportbrasov.eu vor accesa aceste legături (link-uri) exclusiv pe propria lor răspundere.

Protejarea Informaţiilor Personale

Simpla navigare a site-ului www.transportbrasov.eu nu implică colectarea de informaţii personale.

Litigii

Orice litigiu apărut între transportbrasov.eu şi un utilizator al site-ului www.transportbrasov.eu va fi rezolvat pe cale amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe raza municipiului Braşov.

transport brasov aeroport grupuri